Bli kolonist

Det finns runt 15 000 kolonitäppor i Storstockholm. Hälften är odlingslotter utan stuga, resten är koloniträdgårdar med stuga. Är du intresserad av att ställa dig i kö kontaktar du föreningen.

Det finns lediga odlingslotter i flera föreningar, medan andra har en väntetid på ett eller ett par år. Att få en koloniträdgård med stuga tar längre tid. Räkna med ett par års väntetid. Innanför tullarna tar det 8-20 år.

För odlingslott betalar du 600-900 kr varje år. För koloniträdgård med stuga 2 000-3 000 kr. Föreningens värderingsmän fastställer priset på huset, som är 50 000 till 250 000 kronor.

På Föreningen Storstockholms koloniträdgårdars (FSSK:s) hemsida www.fssk.se finns en lista över alla Stockholmsföreningar. Föreningar i kranskommunerna, som Huddinge, Täby och Solna, tillhör Östra regionen. Vill du ha kontakt med någon där, ringer du 070-3016715. I kranskommunerna finns föreningar som står utanför FSSK. Kommunens hemsida ger ofta information om dem.