Vad är peppar och pumpa

Mer jord åt stockholmarna!
Peppar & Pumpa är ett nätverk av kolonister i Storstockholm. De arrangerar marknader, workshops, fester mm. Det gör dem för att de själva och allmänheten gillar deras tillställningar. Men de har också ett par viktiga budskap.

1) Att koloniträdgårdar är bra för miljön och hälsan. Vi behöver fler koloniområden, så att fler stockholmare kan odla sin trädgård. I dag byggs inga nya, i stället naggas befintliga i kanten, trots att befolkningen ökat/ökar rekordsnabbt.

2) Att kolonitäpporna är ett integrationsprojekt som fungerar – i koloniområdena jobbar vi sida vid sida, i jorden och i föreningslivet.

3) Att kolonirörelsen är en genbank för kunskap om ekologisk odling och om hur man tar vara på. Det är kunskap som blir ovärderlig i framtiden. Vi tar vara på den och sprider den.